Akıl Oyunları Atölyesi

Atölyenin Amacı: Atölye çalışmasında öğrencilerin; zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileOrtam Ekleri geliştirmesi, problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi, bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanımaları, geliştirmeleri ve özgüvenlerini artırmaları, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmeleri, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Atölye Çalışmasının İçeriği: Etkinliklerde öğrencilerle farklı akıl oyunları üzerinden çalışılarak, öğrencilerin hem sayısal hem de sözel akıl yürütme düzeylerini gözlemleme imkanı oluşacaktır. Çalışma sonucunda öğrenciler hem farklı bakış açıları ile akıl yürütme noktasında kendilerini geliştirmiş hem de oynanan farklı sayısal ve sözel akıl oyunları sayesinde kendilerini daha iyi tanımış olacaklardır.

X