Anaokulu Rehberliği

TÜZYEKSAV Anaokulları’nda rehberlik en önemli birimlerdendir. Okul öncesi eğitim döneminde çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri, yeni girdikleri ortamlara adaptasyon ve bulundukları ortama uyum sağlamaları ve kapasitelerini ortaya koyabilmeleri için eğitim çalışmaları rehberlik hizmetimizle beraber yürütülmektedir. Bu dönemde okulumuzda rehberlik hizmetleri hem kişisel ve hem de eğitsel açıdan hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. TÜZYEKSAV Okulları’nın ulaşmayı amaçladığı kişisel hedefler arasında; özgüven geliştirme, kendini koruma, benlik kavramı oluşturma, sosyalleşebilme bulunmakadır. Eğitsel hedeflerimiz ise; okula uyum sağlama, okulu sevme, okumaya-eğitime karşı güdülenme, temel beceriler ve ilköğretime hazır bulunmadır.
Çocuklarımıza uygulanan zeka ve yetenek testeleri ile çocuklarımızı tanılayıp;

  • Testlerin sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak ailelerle paylaşmaktayız,
  • Sınıf içi etkinliklerle çocuklarımızın haftalık gelişimlerini takip etmekteyiz,
  • Gelişimleri desekleyecek çalışmalar için ailelerle işbirliği yapıp hem okulda hem evde devamını sağlıyoruz,
  • Çocuklarımızı sosyal, bilişsel ve psikomotor alanlarındaki testler ile değerlendiriyoruz,
  • Çocuklarımızın serbest oyuncak günlerinde seçimlerine bağlı olarak değerlendirmeler yapıyor ve ailelerle paylaşıyoruz.

Okulumuzdaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz anı zamanda anne ve babalara danışmanlık hizmeti de vermektedir.