Anne-Baba Rehberliği

Anne ve Babalara Öneriler

Üstün zekâlı bir çocuğa sahip anne-babalara şunlar önerilebilir.

 • Çocuğunuzu üstün yetenekli olduğu için değil, çocuğunuz olduğu için sevin.
 • Üstün zekâlı bir çocuğa sahip olmak, her anne ve baba için büyük mutluluk kaynağıdır. Bununla birlikte anne-baba açısından sahip olunan bu cevher, çocuğun üstün yeteneklerinin farkında olmak ve bu yeteneklerine uygun bir eğitim ortamı hazırlamak gibi ek sorumluluklar getirir.
 • Çocuğunuzun sorduğu sorulardan yola çıkarak, onu ilgilendiği konularda araştırmaya yönlendirin ve ilgi, yönelim ve isteklerini belirleyebilmesi için alternatifli ortamlar, zihinsel gelişimleri ne olursa olsun diğer akranları ile geçinmeyi öğrenebilecekleri sosyal ortamlar hazırlayın, asla, diğer çocuklarınızla veya akranları ile kıyaslamayın.
 • Üstün zekâlı çocukların sahip oldukları bilişsel kapasitelerinin kayba uğratılmaması için ebeveynleri tarafından ilgi ve istekleri doğrultusunda desteklenmesi çok önemlidir. Unutmamalıdır ki, üstün zekâlı çocuğun topluma yararlı bir birey olması, sadece kendi potansiyel gücüne değil, gereksinmelerine duyarlı bir aile ortamına bağlıdır.
 • Çocuğunuzun sorduğu soruları sabırla ve büyük bir zevkle cevaplamaya hazır olun.
 • Çocuğunuz için evde uyması gereken kurallar ve ölçütleri onunla birlikte belirleyin, aile üyeleri arasında tutarlılık olmasına özen gösterin.
 • Başarılarını aşırı abartmayın ve umursamaz ya da olduğundan aşağı biçimde değerlendirmeyin.
 • Beklentilerinizi çok aşağı ya da çok yukarıda tutmayın.
 • Mutlaka evde sorumluluklar ve görevler almasını sağlayın.
 • Asla evin patronu olmasına izin vermeyin, ancak ev içinde ve kendisiyle ilgili verilecek kararlarda onun fikrini alın.

Yrd.Doç.Dr. Faruk Levent, Anne-Baba eğitimi,

 • Anne-Baba ile öğrenci hakkında bireysel görüşmeler
 • Öğrencinin okuldaki yaşantısı ile ailedeki yaşantısınının birleştirilmesi ve hedeflenen kazanımların okulda ve evde devam etmesi
 • Aile iletişimi
 • Çocukların gelişim özellikleri referans alınarak aile ve okul içerisinde takip edilmesi ve yönlendirilmesi
 • Çocukların sınıf düzeylerine göre yeteneklerinin tespit edilmesi, gelişimi için uygun ortam ve yönlendirilmenin yapılması
 • Öğrenci eğitimine aktif aile katılımını sağlamak
 • Öğrencide aile sorumluluğunun geliştirilmesi
 • Sınıf seviyesine göre evde ve okulda zeka gelişiminin sağlanması için karşılıklı aile ile ortaklaşa kararlar alınması
 • Okul yaşantısının her aşamasında veli bilgilendirme ve ortak tedbirlerin alınması
 • Evde ve okulda özgür öğrenme ortamı oluşturulması için aile ile ortak kararlar alınması