All Courses

Showing 1-9 of 19 results

Atıktan Sanata

Atölyenin Amacı: Atölye çalışmasında konuya ilgili öğrencilere; atık malzemelerin değerlendirilmesi, ana ve ara renklerin öğrenilmesi ile renk uyumu ve kompozisyon çalışması yapılması hedeflenmektedir. Atölye Çalışmasının İçeriği: Atölyede mono baskı tekniği kullanılacaktır. Bu çalışmanın yanı sıra atık malzemelerden resim yapma çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışmaların sonucunda ortaya çıkan eserler sergilenecektir.

Düşünme Becerileri

Atölyenin Amacı: Yapılacak atölye çalışmasında öğrencilerin; düşünce tarihi, filozof, akıl, düşünme, soru sorma, sorgulama, eleştirme yöntemleri gibi kavramsal başlıkları tanıma ve öğrenmeleri hedeflenmektedir. Atölye Çalışmasının İçeriği: Atölyede, öğrencinin her konuda kendisini ifade etmesi önemlidir. Öğrenciler bu atölyede farklı fikirlere açık olmayı, duygu ve düşüncelerini zıt görüşler karşısında savunabilmeyi, bütün bunları sözlü…

Kurgu Masal

Atölyenin Amacı: Atölye çalışması içerisinde öğrencilerin; kurgu ve kurmaca, masal ve masalın tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmaları, kurgularda karakter ve olay şeması çizebilmeleri, masal türlerini öğrenmelerini ve masalların anafikirlerini bulmaları, son olarak ta kendi masal kurgularını yazabilmeleri hedeflenmiştir. Atölye Çalışmasının İçeriği: Kurgu masal atölyesi, öğrencinin sözel-dilsel becerilerini aktif olarak kullandığı bir…

Portre

Atölyenin Amacı: Atölye çalışmasında konuya ilgili öğrencilere; resmin temeli olan nokta ve çizgiyi kullanarak bir form yapabilme, ayrıca, açık koyu ilişkisini kavratma hedeflenmektedir. Atölye Çalışmasının İçeriği: Etkinliklerde öğrenciler yaratıcılıklarını kullanarak nokta ve çizgiyi sayesinde formlar yapacaklardır. Ayrıca linol baskı tekniği ile renk tonlarında açıklık koyuluk ilişkisi işlenecektir. Çalışmaların sonucunda ortaya çıkan…

Arkeoloji

Atölyenin Amacı: Arkeoloji atölyesinde çocuklar; geçmişi ve arkeolojiyi keşfetmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler bu proje ile bilimsel çalışma yöntemleri, tarih ve tarihi eser bilinci, arkeolojik kazı teknikleri ve bunun yanında eğitim yaşantılarıyla desteklenen gelişim ve kazanımları elde edeceklerdir. Atölye Çalışmasının İçeriği: Atölyede öğrenciler, Anadolu medeniyetleri ile tanışacak, geçmişin izlerini; yazılı tabletler, çömlekler, takılar,…

Dümbüllü Kukla

Atölyenin Amacı: Geçmişten günümüze çocukların vazgeçemediği ilgi alanlarından bir tanesini de kuklalar oluşturmaktadır. Kuklalar üzerinde yapılan incelemeler kuklaların yalnız çocukları eğlendiren basit bir eğlence aracı olmadığını, eğlendirirken eğittiğini, yetişkinlerin de kuklalara ilgi duyduklarını, toplulukların duygu ve düşüncelerini dile getirdiği ve çağın sanat anlayışının, kültürel yapısını yansıttığını göstermektedir. Dümbüllü Kukla Atölyesi’nde…

Mini Mühendislik

Atölyenin Amacı: Özellikle kinestetik ve görsel alanlara ilgili öğrencilere dönük hazırlanan “Mini Mühendislik Atölyesi”nde öğrencilere, alt mühendislik becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Çeşitli mühendislik alanlarından seçilen temalarla öğrencilerimizin farkındalık düzeyleri artırılmaktadır. Atölye Çalışmasının İçeriği: Mini Mühendislik Atölyesi’nde mühendislik alanı ve mesleği hakkında ön öğrenmelerle süreç başlatılır. Sürece yayılmış temalarda her bir mühendislik alanı…

Hezarfen Havacılık

Atölyenin Amacı: Hezarfen Havacılık ve Uzay Atölyesi’nde öğrencilere havacılık ve uzay ile ilgili bilgilendirmelerle ve araştırmalarla ön öğrenmeler hedeflenir. Karton, ahşap model/maket kursları düzenlenerek, havacılık ve uzay ile ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Atölye Çalışmasının İçeriği: Öğrenciler, atölye çalışmalarına dramalarla başlayıp, basitten zora yapılandırılmış atölyelere devam ederler. Öncelikle kağıt ve karton modeller üzerinde…

Fosil Keşif

Atölyenin Amacı: Bu atölyede çocukların geçmişi ve fosilleri keşfetmeleri hedeflenmiştir.  Öğrenciler, bu proje ile bilimsel çalışma yöntemleri, kazı teknikleri ve bunun yanında eğitim yaşantılarıyla desteklenen gelişim ve kazanımları elde edeceklerdir. Atölye Çalışmasının İçeriği: Bu atölyede öğrenciler, paleontolojinin çalışma yöntem ve tekniklerini eğlenerek öğrenirler. Bitki ve hayvan fosillerini inceleyip fosillerin bize ne…