All Courses

Showing last course of 19 results
Free

Kodlama

Bu atölyenin temel amacı blok kodlama programlarını kullanarak küçük yaş gruplarına programlama becerisi kazandırmaktır. Bu ders ile çocuklarımızın problem çözme, algoritmik düşünme ve sistem temelli düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve blok kodlama, kodlamanın temel yapısı ve temellerini kavrayabilmeleri hedeflenmektedir.
2
X