Biz Kimiz ?

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuk ve gençlerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılan Okullar, Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı işbirliği ile kurulmuştur.
Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuk ve gençlerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılan Okullar, Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı işbirliği ile kurulmuştur.
Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Okulları Vakıf senedinde de belirtilen; “Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuk ve gençlerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkıda bulunmak, okullarında, sosyal çevrelerinde bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel çalışmalarını desteklemek, Türk eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim, ileri teknoloji enstitüsü, üniversite kurumları ile gerek görülen enstitüler açmak ve desteklemek, yurt içinde ve dışında sağlık işletmeleri kurmak, çalıştırmak, yurt içinde ve yurt dışında ülkenin kalkınması ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık çalışmaları yapmak, yapan kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek, ülkemiz kültür varlıklarının ve değerlerinin, yaygınlaştırması, tanıtılması, geliştirilmesi için projeler ve etkinlikler düzenlemektir” amaçlarına uygun biçimde eğitim öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, alandaki akademisyenler, STK’lar ve farklı kademelerde eğitim hizmeti veren kişi ve kurumlarla yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Okulları, Dikmen ve Batıkent Şubeleriyle 2013-2014 Eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır.
Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuk ve gençlerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan eğitim kurumları; Türkiye’nin okul öncesi, ilk ve ortaokullar temelinde açılan ve öğrenci kabul eden öncü eğitim kurumlarıdır.