Kategori: Akademik Birimler

Sosyal Bilimler Alanı Birimi

Müfredatın kazanımlarının hedefe ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesini yapar. Eksik ve yetersizliklerini tespit ederek müfredata paralel etkinlikler planlar. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerin bütünleşmesini sağlar. Deneysel Sosyal Bilim çalışması düzenler. Sözel Tarih uygulamaları yapar. Disiplinlerarası eğitimde diğer birimlere Sosyal Bilimler alanında destek verir. Sosyal Bilimler Alanında gezi, gözlem ve inceleme kampları düzenler. Sosyal Bilimlerde problem çözme yeteneği […]

Read More

Sanat Alanı Birimi

Sanat Alanı Birimi Müfredatın kazanımlarının hedefe ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesini yapar. Eksik ve yetersizliklerini tespit eder. Müfredata paralel etkinlikler planlar. Disiplinlerarası eğitim kapsamında diğer birimlere destek verir. Görsel Sanatlar, Müzik, Heykel, Grafik Tasarım alanlarında etkinliklerle yaratıcılığın gelişimini sağlar. Birim Yayını çıkarır.

Read More

Araştırma Geliştirme ve Projeler Birimi

Ulusal ve uluslar arası panel, sempozyum, kongre düzenler. AB ve Ulusal Ajans Projelerden sorumludur. TUBİTAK projeleri ile ilgilenir. Ankara Kalkınma Ajansı Projeleri yazan birimdir. Yarışmalara öğrenci hazırlayan gruptur. Reklam ve Tanıtımdan sorumludur. İhtiyaç analizi yapar. Memnuniyet anketleri vb. çalışmalar yapar. Birim Yayını çıkarır.

Read More

Spor Alanı Birimi

Müfredatın uygulanmasını sağlayan birimdir. Beden Eğitimi derslerinin verimliliği, gelişimi, hedef kazanımların sağlanmasından sorumludur. Spor kültürünün geliştirilmesini sağlar. Ayrıca, satranç, jimnastik, atletizm gibi temel spor etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar.

Read More

Bilim Alanı Birimi

Müfredatta belirtilen konuların kazanımlarının hedefine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder Fen Bilgisi ve Matematik alanının eksik ve yeterliliklerinin değerlendirildiği birimdir Fen ve Matematik alanlarında, müfredata paralel etkinlikleri planlayarak uygular Bilim Şenlikleri ve Bilim Kampları düzenler Sıra dışı Düşünme ve Problem Çözme Atölyeleri ile çocuklardaki bilimsel gelişmeyi sağlar Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel gelişmeleri takip eder ve bu […]

Read More

Yabancı Diller Alanı Birimi

Yabancı Diller Alanı Birimi Müfredatın kazanımlarının hedefe ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesini yapar. Eksik ve yetersizliklerini tespit eder. Müfredata paralel etkinlikler planlar. Öğrencilerin bireysel dil öğrenme yeteneklerine uygun olarak ortamlar hazırlar. Dil konuşma sınıflarının düzenler ve işlevsel hale getirilmesini sağlar. Güncel yaşamda kullanabileceği yabancı dil eğitimi için yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları sağlar. Dil kampları düzenler. Birim Yayını […]

Read More

Anne-Baba Rehberliği

Anne ve Babalara Öneriler Üstün zekâlı bir çocuğa sahip anne-babalara şunlar önerilebilir. Çocuğunuzu üstün yetenekli olduğu için değil, çocuğunuz olduğu için sevin. Üstün zekâlı bir çocuğa sahip olmak, her anne ve baba için büyük mutluluk kaynağıdır. Bununla birlikte anne-baba açısından sahip olunan bu cevher, çocuğun üstün yeteneklerinin farkında olmak ve bu yeteneklerine uygun bir eğitim […]

Read More

İlköğretim Rehberliği

İlköğretim Rehberliği Etkili Ders Çalışma Yöntemleri Okulda Öğrencinin Başarısını Önemli Ölçüde Etkileyen Çalışma Alışkanlıkları Planlı ve programlı çalışma Zamanın iyi kullanılması ve planlanması Çalışma ortamının düzenlenmesi Not tutma Etkili dinleme Verimli okuma Özet çıkarma Güdülenme Derse hazırlıklı gelme Tekrar PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA Planlı çalışarak her işe gerektiği kadar zaman ayırabilirsiniz. Günü gününe çalıştığınız için […]

Read More

Anaokulu Rehberliği

TÜZYEKSAV Anaokulları’nda rehberlik en önemli birimlerdendir. Okul öncesi eğitim döneminde çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri, yeni girdikleri ortamlara adaptasyon ve bulundukları ortama uyum sağlamaları ve kapasitelerini ortaya koyabilmeleri için eğitim çalışmaları rehberlik hizmetimizle beraber yürütülmektedir. Bu dönemde okulumuzda rehberlik hizmetleri hem kişisel ve hem de eğitsel açıdan hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. TÜZYEKSAV Okulları’nın ulaşmayı amaçladığı kişisel hedefler arasında; […]

Read More

PDR Birimi

Kurumun en önemli birimidir. Öğrencilerle ilgili kayıtları tutar. Gözlem raporlarını toplar ve değerlendirir. Anketler uygular. Öğrenci velileriyle, öğrencilerle ilgili sık sık bilgilendirme ve yönlendirme toplantıları yapar. Gözlem amaçlı derslere girer. Öğrenci davranışları ve eğilimleri, gelişimi göstergeleri hazırlar. Anne-Baba Okulu Projesi hazırlar. Ulusal ve Uluslar arası sınavlara ve yarışmalara yönlendirme ve destek çalışmaları yapar. Kariyer günleri […]

Read More