Kategori: Bilgi Havuzu

Çocuğum üstün zekalı mı?

Üstün zekalı çocukların eğitimi hiç de kolay değil. Üstün zekalı çocuklar, normal hayata uyum sağlamakta zorlanıyor. Çocuğunuz üstün zekalı mı – değil mi?  Üstün zekalı çocuğu olan aileler neler yapabilir, nerelere başvurabilir? İşte “Üstün Zekâlı Çocuklar” Rehberi Üstün zekalı çocukların, potansiyelini tam olarak kullanabilen ve toplum hayatına uyum gösteren bireyler olması için çalışan kurumların sayısı […]

Read More

Üstün Zeka ve Üstün Zekalılar Nasıl Anlaşılır?

Bugün bir çok aile bu soruyu sormakta: Çocuğum üstün zekâlı mı? Üstün zekâlılar nasıl anlaşılır? Üstün zekâlıların özellikleri nelerdir? Bunu anlamak için çocuğunuzu iyi gözlemlemelisiniz. Her anne baba çocuğunu dikkatle inceleyip ondaki farklılıkları yakalamak ister. Bunun temelinde kendi için özel olan çocuğunun herkes için de özel olması arzusu yatar. Ama bu, bazı çocukların diğerlerinden özel […]

Read More

Üstün Zekâlı Çocuk Kimdir?

Üstün Zekâlı Çocuklar Okul öncesi dönemde üstün zekâlı çocukların özellikleri nasıldır? Okul öncesi dönem çocuklarının pek çok ihtiyaçları vardır. Üstün yetenekli çocukların ise, hem kendi yaşıtlarına benzer hem de kendilerine özgü farklı gereksinimleri bulunmaktadır. Ayrıca üstün yetenekli çocuklar yaşıtlarının ilgisini çeken pek çok etkinlikten de hoşlanırlar ancak; daha detaylı ve derinlemesine bilgiye gereksinim duyarlar. Üstün […]

Read More

Üstün Yetenekli mi? Hiperaktif mi?

Zekâ, bireyin sorun çözerken, çevreye uyum sağlarken tüm yeteneklerini, becerilerini kullanması ile ortaya çıkan durumdur. Zekâ, genel zihinsel kapasite, kavram ve algı yardımıyla soyut ve de somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmektir. Zekâ soyut düşünebilme, sosyal akıl yürütme, muhakeme etme, planlama yapabilmektir. Bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme, öğrenebilme ve deneyimlerinden faydalanabilme […]

Read More

Neden Özel Eğitim?

Özel eğitim konusu olması gereken bütün ayrıcalıklı çocukların, böyle bir eğitime niçin gereksinimleri olduğunu savunmak oldukça kolaydır. Ancak konuya hakim olan ve olmayan bir çok kişi, olağanüstü anlıksal yetenekleri bulunan çocukların niçin özel eğitim konusu olması gerektiğini kolaylıkla benimsememekte ve bunun doğal sonucu olarak, özel eğitimin diğer dalları olan görme, işitme ve zihin engelliler konusunda […]

Read More

Nasıl Bir Eğitim Uygulanır?

Yapılan araştırmalardan çıkan sonuç; bu çocukların kendi kaderlerine bırakılmamaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çocuklar olağan çocuklardan farklılık gösteren çocuklardır. Bu farklılıklarının dikkate alınması eşitlik ilkesini zedelemez. Bu ilke, tüm çocukları dil, din, cinsiyet, renk ve ırk farkı gözetmeksizin sahip oldukları yetenek düzeylerine uygun ilgi alanlarını ve yaratıcılıklarını geliştirici eğitim vermek olarak yorumlanmak durumundadır. Bu haliyle […]

Read More

Üstün Zekalıların Özellikleri

Okul Öncesi Çağdaki Üstün Yetenekli Çocuklar Okul öncesi dönem çocuklarının pek çok ihtiyaçları vardır. Üstün yetenekli çocukların ise, hem kendi yaşıtlarına benzer hem de kendilerine özgü farklı gereksinimleri bulunmaktadır. Ayrıca üstün yetenekli çocuklar yaşıtlarının ilgisini çeken pek çok etkinlikten de hoşlanırlar ancak; daha detaylı ve derinlemesine bilgiye gereksinim duyarlar. Erken dönemde benzer özellik göstermektedirler; • Bebeklikte […]

Read More

Üstün Yetenekli Çocuk Kimdir?

Üstün yetenekli bir çocuğu yetiştirmek göz korkutucu bir zorluk olmakla birlikte hem aileler hem de öğretmenler için heyecan verici olabilir. Morelock (1992), üstün yetenekli çocukları yetiştirmedeki güçlüklere dikkat çekerek üstün yetenekliliği şöyle tanımlamıştır; Üstün yetenek genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, yaratıcı ya da üretici düşünce yeteneği, liderlik yeteneği, görsel ve gösteri sanatlarında yetenek ve […]

Read More