Kategori: Bilim Kurulu

Prof.Dr.Feride Bacanlı

Lisans Eğitimde Psikolojik Hzimetler, Ankara Ünivesitesi. Yüksek Lisans Belirli toplumsal durumların algılanmasında cinsiyet farklılıkları: Ergenler üzerinde bir araştırma. Tez Danışmanı: Yard. Dr. Ali Dönmez Doktora Mesleki grup rehberliğinin lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerine etkisi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldız Kuzgun İş Deneyimi Arş. Gör. Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi 1993-1995 Misafir Doktora Öğrencisi Ohio State […]

Read More