Çocuğum üstün zekalı mı?

Üstün zekalı çocukların eğitimi hiç de kolay değil. Üstün zekalı çocuklar, normal hayata uyum sağlamakta zorlanıyor. Çocuğunuz üstün zekalı mı – değil mi?  Üstün zekalı çocuğu olan aileler neler yapabilir, nerelere başvurabilir?

İşte “Üstün Zekâlı Çocuklar” Rehberi

Üstün zekalı çocukların, potansiyelini tam olarak kullanabilen ve toplum hayatına uyum gösteren bireyler olması için çalışan kurumların sayısı oldukça az. Üstün zekalı çocuklar için birbirinden yaratıcı eğitimler düzenleyen bu kurumların başında Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı ve Okulları yer almakta.

Üstün Zekâlı Çocuklar Okulu Nasıl Bir Eğitim Veriyor?

Bu okulun kurucusu olan Erdal KİZİROĞLU, üstün zekalı çocukları belirlemek için ülkemizde genellikle şu iki testin uygulandığını söylüyor: 3-6 yaş arası çocuklar için Stanford Binet zeka ve gelişim testinin L formu; 6 yaş ve üzeri için ise Wisc-r zeka testi.
Bu testlerin sonucunda 130 ve üzeri zeka puanına sahip çocuklar üstün zeka düzeyinde kabul ediliyor. Kiziroğlu, Üstün Zekalı Çocuklar Okulu’nun üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara ne gibi imkanlar sağladığını şöyle anlatıyor:
Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların özel eğitim kapsamı içine alınarak, özel programlar ve özel yetişmiş personel tarafından eğitilmesi gerekmektedir.

 1. Üstün zekalılarla ilgili, eğitimle değiştirilmesi olası olan yanlış kanı ve tutumlar vardır. Bu tutumlar çocukların kendilerini gizlemelerine, özelliklerini göstermemelerine ve hatta bazı durumlarda, özellikle ergenlik çağlarında, yetenek ve zeka düzeylerine uygun olmayan okul başarısı göstermelerine neden olmaktadır. Özel eğitimin en çok ihmal edilen ve önlemleri hep oluruna bırakılan alanı bu yanlış yargı kalıpları nedeniyle üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar olmuştur. Bu yanlış tutumlar :
  • Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda davranış ve ruhsal bozukluklar gözlenir.
  • Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar toplumsal açıdan geridir ve diğer insanları aşağılamaktan hoşlanırlar.
  • Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar uyumsuz ve bencildir ve tek başlarına oynamaktan hoşlanırlar.
  • Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar erken gelişir ve erken sonlanırlar, yani kısa ömürlüdürler.
  • Üstün zekalılar aşırı hareketlidir.
  • Üstün zekalılar sıska, kısa boylu, iri kafalı, çelimsiz ve gözlüklü olurlar.
  • Üstün zekalılar her ortamda yetişirler.
  • Kardeşlerin en küçüğünün üstün zekalı olma olasılığı yüksektir.
  • Üstün zekalılar sınıflarında inek olarak adlandırılan öğrencilerdir.
 2. Uygarlık düzeyi dediğimiz, insanlığı daha iyiye daha güzele doğru götüren, birikimleri, buluşları ve yaratıları ortaya koyanlar şüphesiz sıradan insanlar olmamasına karşın, bu düzeyi geliştiren ve ileriye götüren, olağanüstü özellikleri bulunan, bu bir avuç özel gereksinimli üstün nitelikli kişilere yönelik önlemler, önemlerine koşut olarak yeterince alınamamıştır.
 3. Özellikle ilköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu orta ve orta çevresinde yetenekleri bulunan çocukların gereksinmelerine göre düzenlenmiştir. Bu durum, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların programa ilgisiz kalmasına, edindikleri bilgi düzeyi, zihinsel düzeyinin çok gerisinde kalmasına sebep olmaktadır. Böylece çocuk, gizil gücünün büyük bir bölümünü öğrenim yerine başka alanlara kaydırabilmektedir. Bu durum birçok çalışma ile kanıtlanmıştır.
 4. Zihinsel gelişimi, akranlarına göre, iki zeka yaşı ileride olan bir çocuğa gelişigüzel seçilmiş yüz çocuk arasında bir tane, daha yukarı zihin düzeyi olan örneğin, Einstein düzeyinde bir çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir.
  Bu nedenle bunlardan bir tanesinin eğitim kapsamı dışında kalması, hem ülke hem de insanlık için büyük bir kayıp olmaktadır. Bu anlayışla TÜZYEKSAV KOLEJİ ortaya çıktı. Şimdiye kadar ihmal edilen çalışmaları hayata geçirecek

TÜZYEKSAV Özel Liderler Okulları olarak hizmet vermektedir.

Adres1:  İnönü Mah. 1748. Cad. No : 15 Batıkent/ANKARA
Tel1: 0 312 276 94 94 – 0 312 276 59 59

Adres2:  Dikmen Cad. No : 321 Dikmen/ANKARA
Tel2: 0 312 482 52 52
Web:www.turkiyeustunzekalilarokulu.com

Üstün Zekâlı Çocuk Kimdir?

Uzmanlar, üstün zekalı çocuklarla ilgili şunları söylüyor: “üstün zekalı çocuk, çoğunlukla yüksek özgüvene sahiptir. Merak duyduğu şeyleri öğrenmeden rahat edemez, sürekli sorgular. Mükemmeliyetçidir, güçlü bir hafızası vardır, karmaşık kavramları anlayabilecek muhakeme yeteneğine ve sözel bilgiye sahiptir. Tekrarlardan sıkılır ve ödev yapmaktan hoşlanmaz. Bağımsız çalışmayı sever. Çoğu üstün zekalı çocuk, yeteneklerini geliştiremeden okullardan mezun olur ve gerçekte olabileceğin altında başarı gösterir. Bazen de yaramaz, ukala, sabırsız gibi tanımların altında kalıp olumlu yönleriyle öne çıkamaz. Yaşıtlarıyla ilişki kurmakta zorlanan bu çocukları kendi “zihinsel yaşıtları” ile bir araya getirmek, iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra başka bir yoldur. Kendilerini geliştirebilmeleri ve yeteneklerini kullanabilmeleri için okulda veya okul dışında uygun ortamlar sağlanmalıdır.”

X