Doç.Dr. Nurdan Kalaycı

 

Doktora Eğitim Programları ve Öğretim Hacettepe Üniversitesi 1994
Y.Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1987
Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1982
Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1980

 

Yıl
Ünvan
Bölüm
Görev Yapılan Yer
Yurtiçi
Yurtdışı

2010- devam

Doçent

Eğitim Bilimleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2005-2009

Assist. Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi Avrupa Birliği Gençlik Programı Üniversite Koordinatörü

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

USA. 2003-2004 (5 ay) Eğitim Bilimleri-Michigan Üniversitesi-İleri Düzey Profesyonel Gelişim Programı

2002-2003

Fulbright -Araştırmacı

İndiana Üniversitesi-Purdue Üniversitesi-İndianapolis

Indianapolis,-USA

1994-2010

Yrd.Doç.Dr.

Eğitim Bilimleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

    Çin. 1996-1997 (9 ay) Normal Üniversitesi Beijing. Çin Devlet Bursu-Araştırmacı

İsrail.1995 (3 ay) Ahoron Ofri Uluslararası Çalışma Merkezi- Jerusalem, İsrail Devlet Bursu-Panel Katılımcısı

1987-1994

Öğretim Görevlisi

Eğitim Bilimleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Finlandiya. 1989-1990 (4 ay) Eğitim Araştırmaları Enstitüsü, Jyvaskyla Üniversitesi. Finlandiya Devlet Bursu-Araştırmacı

MAKALE, SUNU VE  BİLDİRİLER

1.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: 
 1. Watty K., Kalaycı, N.,  Hayırsever, F., “Perceptions of Quality in Higher Education: A Comparative Study of Turkish and Australian Business Academics”, Quality in Higher Education ,( British Education Index, ERIC, Higher Education Abstracts) Basım aşamasında.
 2. Kalaycı N., Çimen O., Yükseköğretim Kurumlarında Akademisyenlerin Öğretim   Performansını Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Anketlerin İncelenmesi Analysis of Questionnaires Applied in the Evaluation Process of Academicians in Higher Education Institutes  Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-KUYEB (Educational Sciences: Theory & Practice) 1-(22), 823-843, 2012.  ( SSCI).
 3. Basaran,  M. A.,  Kalaycı  N.,  Atay M. T., “A Novel Hybrid Method for Better Evaluation: Evaluating University Instructors Teaching Performance by Combining Conventional Content  Analysis  with Fuzzy Rule Based Systems. Expert Systems With Applications.  38,  (10), 12565-12568, 2011,(SCI).
 4. Kalaycı,N., “ The Underlying Student Reasons for Ratings SET Questionnaires Items How Student Solve the Problems of Filling Out Questionnaires. Educational Researh Quartery. 32(4) 36-60, 2009, (ERIC).
 5.  Kalaycı,N., “Yüksek Öğretimde Proje Tabanlı Öğrenme” Projeyi Yöneten Öğrenciler  Açısından Analiz: An Application Related to Project Based Learning in Higher Education Analysis in Terms of Students Directing the Project. Education & Science (Eğitim ve Bilim) , 147(33), 85-105,2008, (SSCI).
 6. 6.Kalaycı, N., The Hidden Value of Student Perspectives: Student Reasons Behind     Their  Ratings of Set Questionnaire Items, World Applied   Sciences Journal. 3(1),1- 9,2008, (Hakemli).

2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 1. Kalaycı N., Keleşoğlu S., Hayırsever F.,Vatandaşlık ve Demeokrasi Eğitiminde Bir Arpa Bboyu Yol Alabildik mi? M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu. İstanbul, Türkiye. 20 -22 Nisan, 2012.
 2. Kalaycı, N., Güneş, E., Sarıtaş, S., İlköğretim Kademesindeki Öğrencilerin İkilemi Özgürlük mü?  Güvenlik mi? I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim  Kongresi. “I. International Congress on Curriculum and Instruction”. Anadolu Universitesi  Eskisehir,Türkiye. 05-08 Ekim, 2011.
 3. Kalaycı  N.,  Başaran,  M. A.,  Demirhan Y., Yüksek Öğretimde Kalite? Sorun Öğrenciler Anlatsın”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar ,The International Higher Education Congress: New Trends and Issues, İstanbul,Türkiye, 27-29 Mayıs, 2011.
 4. Kalaycı  N.,  Çimen, O., “Yüksek Öğretim Kurumlarında Uygulanan Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketlerinin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar”,  The International Higher Education Congress: New Trends and Issues,  İstanbul, Türkiye, 27-29 Mayıs, 2011.
 5. Kalaycı  N.,  Çimen, O., Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme (ÖEDD) Anketlerine Verilen Puanların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”,  “The International Higher Education Congress: New Trends and Issues, , İstanbul, Türkiye , 27-29 Mayıs, 2011.
 6. Kalaycı, N., Watty K., ve Hayırsever, F.,  Academics’ Perceptions and Expectations on Attaining the      Aims of Higher Education “Cases in Turkey and Australia”  11th International  Conference on Further Education in the Balkan Countries.,Konya.Türkiye. 23-25 Ekim, 2008.
 7. Kalaycı, N., Watty K., ve Hayırsever, F., How Do Academics Conceive Quality in Higher  Education?  11th International Conference on Further Education in theBalkan Countries. ,Konya,Türkiye. 23-25 Ekim, 2008.
 8. Kalaycı, N. ve Cohen, M., Integrating Problem Solving with Thema- Based Learning in Key Learning Community. The Annual  Meeting of the Accociation  for the Education of Teachers in Science.  St Louis, Missouri, ABD. (ERIC #: ED472968 Publication   Publication Type: Reports – Descriptive Journal/Source Name: N/A,02-012003.
 9. Kalaycı ve Diğerleri. Designing Lesson from Children’s Conceptions. The Annunal Meeting Hoosier Assocation for Science Teacher. Indianapolis.  Indiana, ABD.2003.

3. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. Kalaycı,N., “Yükseköğretim Kurumlarında Akademisyenlerin Öğretim Performansını Değerlendirme  Sürecinde Kullanılan Yöntemler”, Kuram ve Uygulamada Eğitim  Yönetimi, Educational  Administration: Theory and Practice. 15(60)60.605-636.2009.
 2. Kalaycı,N., “Yükseköğretimde Öğretimi Değerlendirme Anketlerinde Öğrenci Algılarındaki Farklılıkların Puanlamaya Etkileri”. Eğitim Yönetimi.14(5). Bahar,163-188 2008.
 3. Kalaycı,N., “Yükseköğretim Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında İhmal Edilen Unsurlardan “TKY Merkezi” ve “Eğitim Programları” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 163-188.(2008).
 4. Kalaycı,N., “Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılan Problem Çözme Adımları, İlgili Etkinlikleri ve Değerlendirilmesi”Eğitim ve Bilim, 31(139), 56-69. (2006).
 5. Kalaycı, N., “İlköğretim Öğrencileri Kötü Yapılandırılmış Problemleri Nasıl Çözüyor?”Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 123-127. (2005).
 6. Kalaycı, N., “İlköğretim Okulu Öğrencileri Okullarında Hangi Durumları Problem Olarak Algılamaktadır?” Eğitim Yönetimi, 11(42), 167-193. (2005).
 7. Kalaycı,N.ve Büyükalan,S., “Soru Sorma Becerilerinde Ustalaşmak” 1(1).57-70(2001).
 8. Kalaycı, N. ve Çakmak, M., “Kavram Haritalarının Öğretim Sürecinde Kullanılması” Eğitim Yönetimi, 6(24), 561-570. (2000).
 9. Kalaycı, N. “Çin Eğitim Sistemi” Eğitim Yönetimi, 6(2), 111-124. (2000).
 10. Kalaycı, N. ve Büyükalan S. “İlköğretim Okullarında Uygulanan Gözlem Gezisi Yöntemine İlişkin Gezi Planı Model Önerileri”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(18),137-147.(2000).
 11. Kalaycı, N. “İlköğretim Programlarını Geliştirme İhtiyacı ve İşgücü Piyasası” Çağdaş Eğitim, 23(244), 23-27. (1998).
 12. Kalaycı, N. “Slaytlı ve Planlı Eğitimin Öğrenci Başarısına Etkisi” Çağdaş Eğitim,19(202), 35-38. (1994).

4. HAKEMSİZ ULUSAL DERGİLERDEKİ MAKALELER

1. Kalaycı,N. ve Temur,T., “İlköğretim Okullarında Dinleme Becerisini Nasıl Geliştirebiliriz?” Eğitime Bakış, 1(2), 53-63. (2005).

5.KİTAPLAR ve TEZLER

1.   Kalaycı, N., “Cumhuriyet Döneminde İlköğretim”, İstanbul, MEB,  İkinci Basım 2004.
2.   Kalaycı, N., “Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar” “Nitel Araştırma” Ankara, Gazi Kitabevi, 2001.
3.   Kalaycı, N., “Problem Çözme (Çeviri)” Ankara, Gazi Kitabevi, 2001.
4.   Kalaycı, N., “Karar Verme ve Problem Çözme (Çeviri)” Ankara, Gazi Kitabevi, 2000.
5.   Kalaycı,N., Çelenk,S. ve Tertemiz,N.,“İlköğretim Programları ve Gelişmeler” Ankara, Nobel Yayınevi, 2000.
6.   Kalaycı, N., ve Diğerleri, “Eğitimde Program Geliştirme Kılavuzu” Ankara, M.E.B Program Geliştirme Dairesi, 1996.
7.   Kalaycı, N., “İlkokul II.Sınıf Hayat Bilgisi Dersini Okutan Öğretmenlerin Bu Derste Etkinliklere Ayırdıkları Sürenin Değerlendirilmesi.” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994.
8.   Kalaycı, N., “Cumhuriyet Döneminde İlköğretim”, MEB, İstanbul, Birinci Basım 1988.
9.   Kalaycı,N., “Cumhuriyet Döneminde İlköğretim Politikaları: 1923- 1980” (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), A.Ü.,Eğitim Bilimleri Fakültesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü,1987.

6. BAŞKA YAZARLARA AİT KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

1.   Kalaycı N., “Problem Çözme” Dilek Gözütok, “Öğretim İlke ve Yöntemleri” yayını kapsamında,Bölüm 6, 151-160. Ankara, Ekinoks, 2006.
2.   Kalaycı, N., “İki Boyutlu Görsel Öğrenme Öğretme Araçları” Halil İbrahim  Yalın, “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” yayını kapsamında,Bölüm 4, 67- 80. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. 2005.

7. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1.   Kalaycı, N., Güldür, M.M., Güngör, M., 15. Eğitim Bilimleri Kongresi. Takı Tasarımı Derslerinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Gücünden Yararlanmak. Poster Bildiri, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Muğla (2006).
2.   Kalaycı, N., ve Hayırsever, F. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okullarında Problem Olarak Algıladıkları Durumların Değerlendirilmesi. Yakın Doğu Üniversitesi XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC.(2002).
3.   Kalaycı, N., X. Eğitim Bilimleri Kongresi “ İki Boyutlu Görsel Öğrenme ve Öğretme Araçları” Bildiri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Bolu. (2001).
4.   Kalaycı, N., Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu “ İki Boyutlu Görsel Araçların Öğrenme Kuramları ile İlişkisi ve Araçların Sınıflaması” “Fen Öğretiminde Kullanılabilecek Zihin-Kavram-Bilgi Haritaları Örnekleri” Poster Bildiri. (130×90). Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. İstanbul (2001).
5.   Kalaycı, N., Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu “Zihin Haritası Kavram Haritası ve Bilgi Haritası Benzerlik ve Farklılıkları” “ Fen Öğretiminde Kullanılabilecek Zihin-Kavram-Bilgi Haritaları Örnekleri” Poster Bildiri. (130×90). Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. İstanbul (2001).
6.   Kalaycı,N. ve Büyükalan, S., İlköğretim Okullarında Uygulanan Gezi Gözlem Yöntemi İki Farklı Mekanda Gözlem ve Öğrenci Görüşleri- VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Poster Bildiri, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi.Trabzon. (1999).
7.   Kalaycı, N., VII. Eğitim Bilimleri Kongresi “Öğretim Materyalleri” Sergi ve Bildiri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Konya. (1998).

8.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANSLAR

1.    Kalaycı, N. “Historical Development of the Turkish Educational System” Beijing Normal University. Education Department. Pekin, Çin. 1997.
2.   Kalaycı, N. “Turkey and Turkish Culture” Beijing Normal University. Education Department. Pekin, Çin. 1997.
3.   Kalaycı, N. “The Teaching Stages of the Turkish Education System: Educational Programs” Beijing Normal University. Education Department. Pekin, Çin. 1997.

9.PROJELER

 1. “Young Children Can Do Real Research” North Wayne Elemantary School, The Key Learning   Community School ve Özel Gazi Anadolu İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Katıldığı Ortak  Proje.  Indianapolis. ABD. 2003.
 2. “The Educational Systems in Turkey and Community Centers”. Aharon Ofri  International  Study Center Jerusalem, Israel. 1995.
 3. “İlköğretim Sanat Öğretimi” YÖK / Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet  Öncesi Öğretmen Eğitimi, Panel Üyesi, 1997.
 4. “Ortaöğretim Sanat Öğretimi” YÖK / Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Panel Üyesi, 1997.

13.ÖDÜLLER

·         Tubitak  Yayın Teşvik Ödülü (2011)
·         Tubitak Yayın Teşvik Ödülü (2009)
·         Tubitak Yayın Teşvik Ödülü (2008)

 

(1) Comment

Bir cevap yazın