Servis Hizmetleri

  • Servis Kullanımı ile ilgili kurallar okulumuzun Okul Taşıtlarını- Servisleri Kullanan Öğrencilerin ve Velilerinin Uyacağı Kurallar Yönergesinde tanımlanmıştır.
  • Servislerde yaşanacak kaza veya acil durumda yapılacaklar Okul yönetimi ve çalışanlar tarafından ilgili süreç tanımı doğrultusunda, sırası ile gerçekleştirilir. Öğrenci velileri bilgilendirilerek, öğrencileri eve bırakacak servisin plakası, şoförünün telefonu, tahmini olarak öğrencinin eve bırakılma saati bildirilir.
  • Kurumun, anlaştığı servis firması ile servis hizmet sözleşmesini imzalar, sözleşmedeki taahhütlerini yerine getirir.
  • Kurumun, düzenlemiş olduğu yönergedeki hükümlere uyar.
  • Veli öğrencisinin her zaman alındığı başka bir yerden alınması ve başka bir yerde inmesini istiyorsa, servis görevlisine ve okula bildirimde bulunması zorunludur.
  • Öğrencisinin okulunda zamanında derse katılımı için, servise binme saatlerinde servise binme yerinde hazır halde bulunmasını sağlamak zorundadır.