İlkokulumuz

2(1)TÜZYEKSAV Okullarında 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimiz; TÜZYEKSAV Anaokulundan sınıf öğretmenlerinin ve PDR biriminin hazırlamış olduğu gözlem ve değerlendirme dosyaları ile beraber alınır.

Öğrencilerimizin gruplandırılması, uzmanlar tarafından yapılan genel yetenek ve zeka testleri ile düzeylerine göre yapılır.

Eğitim programımız Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul eğitim programlarına ek olarak akademisyenlerimiz tarafından zenginleştirme ve farlılaştırma çalışmaları ile desteklenmektedir.

Eğitim Müfredatını Zenginleştiriyoruz

Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Bilişim Teknolojileri derslerinde uygulanan müfredat, zenginleştirilerek öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına göre uygulanır.

Farkılaştırılmış Eğitim Uyguluyoruz

Öğrencilerimize;

Programın içeriğini keşfetmeleri için çeşitli yolların kullanıldığı,

Aktivitelerin, süreci anlamlı öğrenmeye, öğrencilerin kendi bilgi ve fikirlerine ulaşmalarına yönelik yapıldığı,

Öğrendiklerini gösterme ve sergilemek için seçimlerini yapabildikleri bir eğitim ortamı sunuyoruz.

Düşünme Becerilerini Geliştiriyoruz

Düşünme becerileri dersiyle, öğrencilerimizin zeka gelişimlerinin yanı sıra, kişisel gelişimlerşnş de geliştirmeyi hedefliyoruz.

Farklı düşünme, neseneler arasındaki bağlantıları kendine özgü yollardan giderek bulmaktır. Bu sayede öğrencilerimizin sorunları çözerek zeka gelişimlerini arttırmak; diğer yandan kendine özgünlüğünü keşfederek bieysel farkındalığını kanıtlamak istiyoruz.

Problem Çözme Yetilerini Güçlendiriyoruz

Günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümünde kısa, etkili ve faklı yöntemler kullanarak öğrencinin kendisine ve topluma yararlı olması amaçlanmaktadır.

Sorun çözmede; 5N1K, beyin fırtınası, örnekseme gibi yöntemleri temel alıyoruz.

Düşünme Becerilerini Ürüne Dönüştürüyoruz

Olmayan bir şeyi hayal edebileyi, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilmeyi, yeni fikirler geliştirebilmeyi ve bunları ürüne dönştürebilmeyi ”ÜRETİCİ DÜŞÜNCE”yi öğretiyoruz.

Yaratıcı ve Analitik Düşünme Tekniklerini Öğretiyoruz

Seçici Problem Çözümü

Yaratıcı Probem Çözümü

Yaratıcı Zıt Düşünme

Sosyal Bağlamda Aktif Düşünme

Kritik Düşünme Stratejileri

Öğrencilerin İlgi ve Yetenek Alanlarına Göre Zenginleştirme Yapıyoruz

Okulumuzda yetenek derslerinde (Müzik, Görsel Sanatlar, Spor) öğrencilerimizn, erken yaşta yeterliliklerinin tespiti yapılarak, yetenek grupları oluşturularak daha pozitif bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz.

Benzer yazılar