Nasıl Bir Eğitim Uygulanır?

Yapılan araştırmalardan çıkan sonuç; bu çocukların kendi kaderlerine bırakılmamaları gerektiğini ortaya koymaktadır.
Bu çocuklar olağan çocuklardan farklılık gösteren çocuklardır. Bu farklılıklarının dikkate alınması eşitlik ilkesini zedelemez.
Bu ilke, tüm çocukları dil, din, cinsiyet, renk ve ırk farkı gözetmeksizin sahip oldukları yetenek düzeylerine uygun ilgi alanlarını ve
yaratıcılıklarını geliştirici eğitim vermek olarak yorumlanmak durumundadır.
Bu haliyle şu anda uygulanan eğitim eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, üstün zekâlı ve üstün özel yetenekli
çocuklar için farklılaştırılmış bir eğitim programı uygulanmalıdır. Eğitim materyalini geliştirirken içeriğin şu anda mevcut olan programda
olduğu gibi birbirinden kopuk bağımsız üniteler yerine, geniş kapsamlı tartışma konularını da içeren konular ele alınmasına önem verilir.
 
Konular projeler şeklinde öğrencilerin ilgi alanlarına göre küme çalışmaları biçiminde yürütülecek tarzda örgütlenir. Öğrencinin kendi
yeterlik ve sınırlarını farketmesini sağlayacak rehberlik ve yöneltmeler aktif bir biçimde yapılır.

X