Neden Özel Eğitim?

Özel eğitim konusu olması gereken bütün ayrıcalıklı çocukların, böyle bir eğitime niçin gereksinimleri olduğunu
savunmak oldukça kolaydır. Ancak konuya hakim olan ve olmayan bir çok kişi, olağanüstü anlıksal yetenekleri
bulunan çocukların niçin özel eğitim konusu olması gerektiğini kolaylıkla benimsememekte ve bunun doğal
sonucu olarak, özel eğitimin diğer dalları olan görme, işitme ve zihin engelliler konusunda önemli adımlar atarak,
bu grupların sürekli örgün eğitim içine alınmasını sağlarken, yıllardır üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar
kapsam dışı tutulmaktadır.
Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların özel eğitim kapsamı içine alınarak, özel programlar ve özel
yetişmiş personel tarafından eğitilmesi gerekmektedir. Bunun sebepleri aşağıda sıralanmıştır.
1-Üstün zekalılarla ilgili, eğitimle değiştirilmesi olası olan yanlış kanı ve tutumlar vardır. Bu tutumlar çocukların kendilerini
gizlemelerine, özelliklerini göstermemelerine ve hatta bazı durumlarda, özellikle ergenlik çağlarında, yetenek ve zeka
düzeylerine uygun olmayan okul başarısı göstermelerine neden olmaktadır. Özel eğitimin en çok ihmal edilen ve önlemleri
hep oluruna bırakılan alanı bu yanlış yargı kalıpları nedeniyle üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar olmuştur.
Bu yanlış tutumlar :
Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda davranış ve ruhsal bozukluklar gözlenir:
Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar toplumsal açıdan geridir ve diğer insanları aşağılamaktan hoşlanırlar.
Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar uyumsuz ve bencildir ve tek başlarına oynamaktan hoşlanırlar.
Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar erken gelişir ve erken sonlanırlar, yani kısa ömürlüdürler.
Üstün zekalılar aşırı hareketlidir.
Üstün zekalılar sıska, kısa boylu, iri kafalı, çelimsiz ve gözlüklü olurlar.
Üstün zekalılar her ortamda yetişirler.
Kardeşlerin en küçüğünün üstün zekalı olma olasılığı yüksektir.
Üstün zekalılar sınıflarında inek olarak adlandırılan öğrencilerdir.
2-Uygarlık düzeyi dediğimiz, insanlığı daha iyiye daha güzele doğru götüren, birikimleri, buluşları ve yaratıları ortaya
koyanlar şüphesiz sıradan insanlar olmamasına karşın, bu düzeyi geliştiren ve ileriye götüren, olağanüstü özellikleri bulunan,
bu bir avuç özel gereksinimli üstün nitelikli kişilere yönelik önlemler, önemlerine koşut olarak yeterince alınamamıştır.
3-Özellikle ilköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu orta ve orta
çevresinde yetenekleri bulunan çocukların gereksinmelerine göre düzenlenmiştir. Bu durum, üstün zekalı ve üstün
yetenekli çocukların programa ilgisiz kalmasına, edindikleri bilgi düzeyi, zihinsel düzeyinin çok gerisinde kalmasına
sebep olmaktadır. Böylece çocuk, gizilgücünün büyük bir bölümünü öğrenim yerine başka alanlara kaydırabilmektedir.
Bu durum birçok çalışma ile kanıtlanmıştır.
4-Zihinsel gelişimi, akranlarına göre, iki zeka yaşı ileride olan bir çocuğa gelişigüzel seçilmiş yüz çocuk arasında
bir tane, daha yukarı zihin düzeyi olan örneğin, Einstein düzeyinde bir çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir.
Bu nedenle bunlardan bir tanesinin eğitim kapsamı dışında kalması, hem ülke hem de insanlık için büyük bir kayıp olmaktadır.
Bu anlayışla TÜZYEKSAV KOLEJİ ortaya çıktı. Şimdiye kadar ihmal edilen çalışmaları hayata geçirecek.

X