PDR Birimi

Kurumun en önemli birimidir.
Öğrencilerle ilgili kayıtları tutar.
Gözlem raporlarını toplar ve değerlendirir.
Anketler uygular.
Öğrenci velileriyle, öğrencilerle ilgili sık sık bilgilendirme ve yönlendirme toplantıları yapar.
Gözlem amaçlı derslere girer.
Öğrenci davranışları ve eğilimleri, gelişimi göstergeleri hazırlar.
Anne-Baba Okulu Projesi hazırlar.
Ulusal ve Uluslar arası sınavlara ve yarışmalara yönlendirme ve destek çalışmaları yapar.
Kariyer günleri ve etkinlikleri yapar.
Birim Yayını çıkarır.