Prof.Dr. Nezahat Güçlü

Lisans

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Psikoloji Anabilim Dalı 1979.

Yüksek Lisans

G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve EkonomisiAnabilim Dalı, 1985. “Türk Milli Eğitim Sisteminin Yönetim Teşkilatı”, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Doktora

Pittsburgh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yönetim ve Politika Çalışmaları Bölümü, Eğitimin Tarihi, Sosyal ve Felsefi Temelleri Anabilim Dalı, Amerika Birleşik Devletleri, 1993. “A Study to Identify and Analyze International Graduate Students’ Adjustment Problems at the University of Pittsburgh”, Doktora Tezi, University of Pittsburgh, Pittsburgh/A.B.D.

İş Deneyimi

Görev Aldığı Yıllar: Kurum / Kuruluş: Pozisyon:
2000 – Devam Ediyor Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Öğretim Üyesi
1995 – 2000 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi
1993 – 1995 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi
1985 – 1993 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi

Yabancı Diller

İngilizce

İlgi Alanları

Eğitim Liderliği Örgütsel Kültür Stratejik Yönetim Bilgi Yönetimi Örgütsel Sosyalleşme Problem Çözme Teknikleri

o    Eğitim Yönetiminde Değişen Paradigmalar
o    Eğitim Liderliği
o    Öğrenen Örgütler
o    Örgüt Kültürü
o    Takım Çalışması
o    Problem Çözme Teknikleri
o    Zaman ve Toplantı Yönetimi
o    Stratejik Planlama

Bir cevap yazın