Prof.Dr. Nilgün Metin

EĞİTİM

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1980.
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, 1983.
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, 1989.

Çalışma Alanları

A. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Eğitim kurumları yönetimi
Normal gelişim gösteren çocukların gelişimi, eğitimi ve aile danışmanlığı
Okul öncesi dönemdeki çocuklar için program geliştirme
Okul öncesi eğitiminde “nitelik”
Aile eğitimi, rehberlik ve danışmanlık çalışmaları
Okul öncesi eğitim kurumlarında çevre düzenlemesi
Erken çocukluk döneminde matematiksel kavramların gelişimi ve eğitimi
Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı Kontrol Listeleri ile 0-6 yaş çocuklarının gelişimlerinin değerlendirilmesi ve uygun eğitim programlarının hazırlanması
Erken Müdehale çalışmaları

B. Özel Eğitim

Normal ve özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması
Üstün yetenekli çocuklar; gelişimleri, eğitimleri ve aile danışmanlığı
Zihinsel engelli çocuklar; gelişimleri, eğitimleri ve aile danışmanlığı
Korunmaya muhtaç çocukların gelişimleri ve eğitimleri
Özel eğitimde çalışan personel eğitimi
Zihinsel engelli çocuklar için program geliştirme
Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme
Üstün yetenekli çocuklarda gelişimsel tanılama ve eğitsel rehberlik
Zihinsel engelli çocuklarda gelişimsel tanılama ve eğitsel rehberlik

Bir cevap yazın