Prof.Dr. Serap Buyurgan

Lisans
1984 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü
Yüksek Lisans
1992 Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Bölümü, “Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Devam Eden Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Durumları, Bu Alanda Karşılaşılan Güçlükler Eğitim – Öğretimden Beklentileri” Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nihat Boydaş
Doktora
1996 Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel San.Eğt.Bl, Resim-İş Eğitimi ABD, “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencilerinin Okul Beklentileri ve Eğitimleri İle Yöneldikleri Meslekler Arasındaki İlişki ( Resim Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma )\” Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nihat Boydaş
İş Deneyimi
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, 1985 – 1997 Öğr.Gör.Dr. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 1997 – 2001 Yrd.Doç.Dr. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2001 – 2005 Doç.Dr. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2005 – 2010 Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 2010
Doğum Yeri: 1962 Rize / Pazar
Yabancı Diller: İngilizce
İlgi Alanları
Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Sanat, Çocuk Resmi, Müze Eğitimi ve Uygulamalar
Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
(2009). “The Expectations of the Visually Impaired University Students Museums” (Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory Practice, 9/3(1167-1204).
Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
(2009). “;Impact of A Planned Museum Tour Designed Via The Employment of The Museum Education Pack on The Primary School Students”;. European Journal of Educational Studies, 1/3(133-144).
(2004). “Effective Learning at the Museum”. Journal of Cultural Research In Art Education, Volume 22(pp. 99-115).
Buyurgan, S.“Beş Yaşındaki Bir Çocuğun Çizgisel Gelişimi” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18 , Sayı: 3, 169 – 179 (1998).
Buyurgan, S. “Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Üniversite Başarı Durumları Üzerine Bir Araştırma” G.ÜGazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 19, Sayı: 2, 147 – 159 (1999).
Buyurgan, S. “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Mezunlarının Yüksek Öğrenimdeki Başarı Durumları İle İlgili Bir Değerlendirme”H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 32 – 42 (2000).
Buyurgan, S. “Okul Deneyimi I Dersi İle İlgili İzlenimler” Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı: 274, 32 – 38 (2001).
Buyurgan, S. “Bir Çocuğun Altı-Dokuz Yaş Arası Çizgisel Gelişimi” Gazi Üniversitesi, Gazi Sanat Dergisi, Sayı: 2, 31 – 44 (2001).
Buyurgan, S. “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Öğretmenlerinin Bölümlerinde Uygulanan Sanat Eğitimi ile İlgili Görüşleri” Mili Eğitim, Sayı: 175, 143 – 160 (2007 Yaz).
Buyurgan, S. “Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri”Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, 657 – 677 (Güz 2007).
Buyurgan, S. “Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerine Yönelik Programlı Bir Müze Ziyareti” Milli Eğitim, Sayı: 182, 214 – 231 (Bahar 2009).
Buyurgan, S. ve H. Demirdelen (Yaz 2009). “Total Kör Bir Öğrencinin Öğrenmesinde Dokunma, İşitsel Bilgilendirme, Hissetme ve Müze”Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, s. 563-580, Ankara: G.Ü. İletişim Fakültesi Basımevi.
Sergiler
1991 Yüksek Lisans Öğrencileri Minyatür Sergisi, Ankara
1991 Grup Palet 1. Resim Sergisi, Ankara
1992 Ankira Sanat Evi Karma Resim Sergisi, Ankara
1992 Grup Palet 2. Resim Sergisi, Ankara
1993 Öğretilebilir Çocukları Koruma Der. Yararına Karma Resim Sergisi, İstanbul
1993 Kundaklanan Kaleiçi Sanatevine Ankara ve İstanbul’dan Dostluk Eli Ortak Karma Resim Sergisi, Ankara
1993 Kundaklanan Kaleiçi Sanatevine Ankara ve İstanbul’dan Dostluk Eli Ortak Karma Resim Sergisi, Antalya
1993 Grup Palet 3. Resim Sergisi, Ankara
1995 Dörtlü Karma Sergi, Ankara
1995 Grup Palet 4, Resim Sergisi, Ankara
1995 G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi, Ankara
1995 Grup Palet 5, Resim Sergisi, Ankara
1999 Aysel Gözübüyük Sanat Evi Karma Resim Sergisi, Ankara
2002 Grup Palet Karma Resim Sergisi, Bilkent Dam Sanat Galerisi, Ankara
2003 G.Ü. Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Ankara
2005 GÖRSED Eski Mısır Uygarlığı Karma Resim Sergisi, Ankara
2006 (02 Mayıs) Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde G.Ü. Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Kütahya
2008 (28 Mart – 02 Nisan) Söbütay ÖZER Hocası Turan EROL ve Öğrencileri Karma Resim Sergisi, Ankara
2009 (29 Ekim-10 Kasım) Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Özel Davetli Cumhuriyet Sergisi, Antalya
2009 (03-30 Aralık) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kapsamında Düzenlenen “Ustalarla Buluşma“ Resim ve Heykel Sergisi, Ankara
2010 (04-07 Mart) Rize Günleri Etkinlikleri, Rizeli Akademisyen Ressamlar Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara
2010 (22 Mart ) Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Çankırı
2010 (19 Nisan-6 Mayıs) “Barınma” temalı Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Çankırı
2010 (24-30 Kasım) GÖRSED 24 Kasım Sergisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara
2011 (20-30 Nisan) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabili Dalı Öğretim Elemanları Sergisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi B-C Galerileri, Ankara
2011 (09-16 Mayıs) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Sergisi, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu, Galeri Başkent, Ankara
2011 (09-23 Mayıs) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Sergisi, Malik Aksel Sanat Galerisi, Ankara
Kitaplar
Buyurgan , S.ve Buyurgan, U. (2001). Sanat Eğitimi ve Öğretimi (İlköğretim I.Kademe Resim-İş ve Sınıf Öğretmenleri El Kitabı). Ankara: Dersal Yayıncılık.
Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, Editor: Vedat Özsoy, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları: 2. Ankara: Varan Matbaacılık.
Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2007). Sanat Eğitimi ve Öğretimi (Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle). 2. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2010). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. 2. Baskı. Editor: Vedat Özsoy, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları: 2. Ankara: Öncü Basımevi.

Bir cevap yazın