Sanat Alanı Birimi

Sanat Alanı Birimi

Müfredatın kazanımlarının hedefe ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesini yapar.
Eksik ve yetersizliklerini tespit eder.
Müfredata paralel etkinlikler planlar.
Disiplinlerarası eğitim kapsamında diğer birimlere destek verir.
Görsel Sanatlar, Müzik, Heykel, Grafik Tasarım alanlarında etkinliklerle yaratıcılığın gelişimini sağlar.
Birim Yayını çıkarır.