Ankara’da faaliyetlerine başlamış olan Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Okullarıı (TÜZYEKSAV),
Türk eğitim ve öğretimine katkıda bulunarak, her türlü bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sağlık çalışmaları yaparak hem yurtiçinde hem de
yurt dışında ülkenin kalkınması ve tanıtılması konusunda önemli roller üstlenmeyi hedeflemiş. Geleceğimiz olan çocukların hayata hazırlanmasında
ve eğitiminde önemli rol üstlenmeyi temeline koymuştur.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Dikmen ve Batıkent’de yerleşke kurmuş ve eğitim öğretim öğretim hayatına başlamıştır.
Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakıf Okulları’nda (TÜZYEKSAV Okulları) amaç üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını erken yaşta fark ederek,bu çocuklara özel;
zenginleştirilmiş,
tematik,
farklılaştırılmış,
modüler,
proje tabanlı eğitim vermektir.
Bu nitelikliklere göre eğitim verecek,alanında uzman eğitimci ve akademisyenler tarafından geliştirilen eğitim anlayışı
üstün veya özel diye ifade edilen çocukların kişisel özelliklerine göre eğitim almasını sağlayacaktır.
.

X