Üstün Yetenekli mi? Hiperaktif mi?

Zeka, bireyin sorun çözerken, çevreye uyum sağlarken tüm yeteneklerini, becerilerini kullanması ile ortaya çıkan durumdur.
Zeka, genel zihinsel kapasite, kavram ve algı yardımıyla soyut ve de somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmektir.
Zeka soyut düşünebilme, sosyal akıl yürütme, muhakeme etme, planlama yapabilmektir. Bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir
amaca yönelik olarak kullanabilme, öğrenebilme ve deneyimlerinden faydalanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır.
 
Soyut, mekanik ve sosyal zeka olarak çeşitlendirebiliriz. Mekanik zeka araç-gereç ve makinaları yapıp kullanmada, sosyal zeka ise
toplumsal çevreye uyum sağlama, insanlarla iyi ilişkiler kurma ile kendini gösterir.
Toplumumuzda “hiperaktif çocuk zeki olur” gibi bir kavram vardır. Hem hiperaktif hem de zeka düzeyi yüksek çocuklar olabilir
fakat, bu çocukların çoğu normal zeka düzeyine sahiptirler ve zeka seviyelerinin yüksekliği hiperaktivitelerine bağlanmamalıdır.
Hiperaktivite, beyindeki dikkat ve davranış kontrolü ile ilgili kısımların farklı işlemesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Hiperaktif
olduğu halde zeka sorunu yaşayan çocuklar da vardır. Hiperaktivite ile zeka arasında bir bağlantı yoktur. Bu sorunu yaşayan
ebevynler “demek ki çocuğum çok zeki” deyip hiperaktivite sorununa duyarsız kalmamalılar.

X