Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı

Okulumuzda haftalık yoğun İngilizce programı uygulanmaktadır. İngilizce günlük hayatın bir parçası olarak görülmektedir. Öğrencilerimiz bir İngilizceyi ders olarak değil günlük yaptıkları etkinliğin bir parçası olarak algılamakta, eğlenerek öğrenmektedir. Native-Speaker eğitmen yönetiminde çocukların en hızlı öğrenme yöntemlerini kullanarak , kalıcı hafızaya yönelik yabancı dil eğitimi programı uygulanır…
Branş etkinliklerindeki (müzik, orff, drama, bale, dans, sanat) kavramları aynı anda hem Türkçe açıklanması hem İngilizce her iki dilde de açıklanması (Simultaneous Bilingual Teaching).

İNGİLİZCE

Özel İngilizce sınıfı dışında ,Türkçe eğitim sınıflarında her gün bir ders İngilizce çalışmaları yapılmaktadır.

X