Zenginleştirilmiş Yetenek Geliştirme Programı

yogaYOGA

Güne Yoga ile başlıyoruz…

Yoga Mini Projesi, anaokullar, çocuk gelişim merkezleri ve çocuk klüplerinde özellikle 5-12 yaş için tamamen çocuklara özel olarak hazırlanmış Türkiye’deki ilk ve tek yoga çalışmasıdır.

 

EL FAALİYETLERİ

elfaaliyetleriÖzel olarak hazırlanmış atölyemizde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü mezunu ve pedagoji formasyonuna sahip eğitimci eşliğinde çocuklarımızın el becerilerini keşfedebilmeleri ve geliştirebilmeleri için kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, resim, maket yapımı, seramik, batik,ahşap boyama, kukla, ebru yapımı, farklı materyalleri tanıma ,tanımlama çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

nsmMÜZİK

Çocuklarda var olan ritim duygularını ortaya çıkarmak ve desteklemek, müzikal seslerdeki seçiciliği sağlamak, ses estetiği gelişimine katkıda bulunmaya

yönelik uygulamalar ve orff metodlu müzik çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

 
nurseryschooldramaDRAMA

Çocukların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarıcı, özgüvenlerini pekiştirici, jest, ses, mimik ile ifade edebilecekleri, çeşitli roller oynayarak sosyal simülasyonları da gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yaptırmaktadır.

 

 

 

 

nurserybaleBALE / DANS

Uzman eğitimcimizin yönlendirmesiyle sağlıklı bir vücut gelişimi sağlamak, çocuklardaki enerjiyi doğru yerlere yönlendirmek için ortak çalışma bilincini geliştirmeyi amaçlayan; bale ritim, streching ve çeşitli dans çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

 

hareketvekoordinasyonHAREKET VE KOORDİNASYON EĞİTİMİ

Hareket ve koordinasyon eğitimleri ile çocuklarımızı erken yaşlarda sağlıklı yaşamın en temel koşulu spor konusunda bilinçlendirmeyi, sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermeyi hedefliyoruz.

 

 

 

ANADİLİ-FEN&DOĞA
Bilişsel gelişimi destekleyen deney çalışmaları çevre gezileri,gruplama eşleştirme,kavramlar ve sayı çalışmalarını içine alan High-Scope (Aktif öğrenme) Gems (Fen-Matematik) Scamper (Farklı düşünme)ve Reggio Emilia(Yaşayarak öğrenme) eğitim programları uygulanmaktadır.
OYUN

‘Aktif Öğrenme Eğitim Sistemine’ne uygun olarak hazırlanmış evcilik,blok,puzzle,tamir,tırmanma ve hareketli oyun köşeleriyle donanımlı oyun sınıfında planlı veya serbest oyunlar oynanmaktadır.
BAHÇE

‘Uygun olmayan hava yoktur,uygun olmayan kıyafet vardır’ sloganından hareketle bahçede keyifli oyunlar oynanır.

ÖZEL İNGİLİZCE SINIFI

Native-Speaker eğitmen yönetiminde çocukların en hızlı öğrenme yöntemlerini kullanarak , kalıcı hafızaya yönelik yabancı dil eğitimi programı…

Branş etkinliklerindeki (müzik,orff,drama,bale,dans,sanat) kavramları aynı anda hem Türkçe açıklanması hem İngilizce her iki dilde de açılanması (Simultaneous Bilingual Teaching)

İNGİLİZCE

Özel ingilizce sınıfı dışında ,Türkçe eğitim sınıflarında her gün bir ders ingilizce çalışmaları yapılmaktadır.

MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Birçok kavramı tanıma fırsatı yaratan bu etkinliğimizde çocuklarımız ile küçük gruplar şeklinde mutfak malzemelerini tanımak ile başlayan çalışmalarımız farklı malzemelerin biraraya gelerek farklı lezzetler oluşturması ile devam eder.Sunum ayrıca önemlidir.

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Okulumuzda çocuklarımızın gelişim özellikleri dikkate alınarak ,gelişen çağa uygun karma eğitim programı uygulanır.

High-Scope (Aktif Öğrenme)

‘Yaşayarak öğrenme ‘olarak tanınan aktif öğrenme ;çocukların ,deneyimleriniyorumlayarak yeni fikirler ve anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir .

Scamper (Farklı Düşünme)

Farklı düşünme etkinlikleridir .Farklı düşünme ,hayal kurma,yaratıcı düşünmesezgilerini kullanarak ürünler” ortaya koyma becerilerini geliştirir.

Gems (Matematik-Fen&Doğa)

Etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kalitali ve esnek programdır.

Reggio Emilia (Proje tabanlı eğitim)

Reggio Emilia yaklaşımı çocuğu aktif kılan ,bildiklerinden yola çıkarak yeni bilgilerle farklı bakış açılarının kazandırıldığı eğitimsel çalışmalardır.

Benzer yazılar