Öğrenci Alımı

İLKOKUL KAYIT KABUL SÜRECİ

TÜZYEKSAV Liderler Okulları Anaokulu-Anasınıflarından 1. Sınıfımıza doğrudan geçiş yapılır.

İlk kez İlkokulumuzda Okulumuza başlayacak öğrencilerin seçimi ön görüşme ile yapılır. Ön görüşmede öğrenciler Zeka ve Yetenek testleri ile değerlendirilir.

Bu testler:

  1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde(RAM)
  2. Üniversite Hastanelerinde
  3. Özel Kurum ve Kuruluşlarda
  4. Bu konuda çalışan bazı Dernek ve Vakıflarda
  5. Kurumumuza başvurulması durumunda TÜZYEKSAV Liderler Okullarında yapılabilmektedir.

BİLSEM’lerde (Bilim ve Sanat Merkezlerinde) öğrenci seçiminde benzer test ve tanılama yöntemleri kullanıldığından BİLSEM Öğrencileri Öğrenci Belgelerini Sunmaları koşuluyla tanılama sürecine girmeden okulumuza kayıt yaptırabilmektedirler.

İlkokulumuza kayıt hakkı kazanan her öğrenciye liste fiyatı üzerinden %35 Başarı Bursu verilmektedir. Ayrıca yetenek alanlarında (Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Tiyatro, Yaratıcı Yazma, Satranç ve Sporun her alanındaki lisanslı sporculara, Milli Sporculara) yerel, ulusal ve uluslararası başarı göstermiş olanlara da burslar verilmektedir.

Bu alanlarda burs alabilmek için ilgili alandaki belgelerin de Okul Yönetimine sunulması gerekmektedir.