Öğrenci Alımı

ORTAOKUL KAYIT KABUL SÜRECİ

TÜZYEKSAV Liderler Okulları İlkokulundan 5. Sınıfımıza doğrudan geçiş yapılır.

Ortaokulda Okulumuza ilk kez başlayacak öğrenciler her yıl yapılan Okula Kabul ve Bursluluk Sınavındaki akademik başarılarına göre Okula Kayıt imkanına sahip olur. Okula kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ile ön görüşme yapılır ve kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

Sınav sonuçları Fen ve Matematik Puan ağırlığı temelinde değerlendirilir.

Ortaokulumuza kayıt hakkı kazanan her öğrenciye liste fiyatı üzerinden %35 Başarı Bursu yanında ek burs imkanları sunulmaktadır.

Akademik başarı bursları yanında  yetenek alanlarında (Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Tiyatro, Yaratıcı Yazma, Satranç ve Sporun her alanındaki lisanslı sporculara, Milli Sporculara) yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı göstermiş olan öğrencilere var  olan  burslar dışında ek burslar verilmektedir. Bu alanlarda burs alabilmek için ilgili alandaki belgelerin Okul Yönetimine sunulması gerekmektedir.

Bunların dışında BİLSEM’lerde (Bilim ve Sanat Merkezlerinde) eğitim öğretimlerine devam eden BİLSEM Öğrencilerine Öğrenci Belgelerini Sunmaları koşuluyla ek burs verilmektedir. BİLSEM Öğrencisi olmak dışında farklı kurum ve kuruluşlarda (hastane, RAM, Özel Kurum ve Derneklerde yapılan) zihinsel performans değerlendirme raporları Okula kayıt başvurusu için kabul edilir.