Prof.Dr. Ayşegül Ataman

TÜZYEKSAV Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı​

Lisans eğitimini 1969’da Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü – Okul Psikologluğu ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlayan Ataman, yine aynı üniversitede 1976’da üstün zekalılar üzerine doktora yaptı ve 1983’te Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Alanı – Üstün Zekalılar bölümünde doçent oldu. Cambridge Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Leta Hollingworth Üstün Zekalı Çocuklar Merkezi’nde gözlem ve alan incelemeleri yaptı, 1984’te Gazi Üniversitesi’ne gelerek Gazi Eğitim Fakültesi – Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevine başladı.1989’da profesör olan Ataman 1992-1995 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulundu. 1998-2004 yılları arasında aynı üniversitede Özel Eğitim Bölümü – Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Ataman 2004’te Özel Eğitim Bölüm Başkanı oldu. 2013 yılının Nisan ayında Gazi Üniversitesi’nden emekli olan ATAMAN, AADEM’i kurarak başta Üstün yenetekli/zekalı çocuklar olmak üzere özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve aileleri için danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Kitapları

Mezunlar, A.Ü. Eğitim Fakültesi yy, 1975
Öğrenci El Kitabı, A.Ü. SBF yy, 1980
Ankara Resmi Şehir İlkokullarındaki Üstün Zekalı Çocukların Fiziksel Gelişim Özellikleri, A.Ü. Eğt. Fak. yy, 1984
Eğitime Bakışlar, Kültür Koleji yy, 1996
Eğitim Bilimine Giriş, Gazi Büro Ank. 1997
Özel Eğitime Giriş, Anadolu Üni. yy, 1998
Sınıf Yönetimi, Nobel Yayıncılık, 2000
Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Nobel Yayıncılık, 2000
İşitme, Konuşma ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi, Anadolu Üni yy, 2000
Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi yy, 2002
Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ölçümlenmesi (teknik editör), Gündüz Eğt. 2002
Gelişim ve Öğrenme (editör), Gündüz Eğt. 2003
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş (editör), Gündüz Eğt. 2007

Makaleleri

Çeşitli ülkelerde Özel Eğitim Çalışmaları, A.Ü.Eğitim Fak.Der. 1972
Müzik ve sanatta yetenekleri olan çocuklara sağlanan yasal olanaklar, A.Ü.Eğitim Fakültesi.Der. 1973
Üstün zekalı çocukların Eğitsel Problemleri, TUBİTAK BAYG, 1974
Türkiye’de Kör Çocuklara sağlanan Rehabilitasyon, Eğitim olanakları, Türkiye Körler Vakfı yy. 1974
İlkokullarda Üstün Zekalı Çocuk, A.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 1976
Ana-Babalar ve Öğretmenler Üstün zekalı Çocuğa Nasıl Yardımcı Olabilir, A.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 1984
Kör Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi, A.Ü.Eğitim Fak.Der. 1984
Üstün Zekalı Çocuklar, Tercüman Gazetesi, 23-27 Nisan 1987
Çağdaş Gelişmeler Işığında Eğitim Fakülteleri Eğitim Bilimleri Bölümlerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Çağdaş Eğitim, 1987
Amerikan Eğitim Sistemindeki Çatlaklar, Gazi Eğit.Fak. Der. 1988
Üstün Zekalılar için Özel Eğitim İmkanları, Gazi Eğt. Fak. Der. 1988
Eğitim Sürecinde Yaratıcılık ve Eğitim, TED yy, 1993
Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültelerine Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi ve Eğitimde Toplam Kalite, Yeni Türkiye Der. 1996
Özel Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Milli Eğitim Dergisi, 1997
Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırmasının Düşündürdükleri, Eğitim Yönetimi Der. 1998
Üstün Zekalılar İçin İlköğretimde Uygulanabilir Bir Model Eğitimde Yansımalar IV, 1998
Cumhuriyetin 75.Yılında Üstün Zekalılar, Cumhuriyet Döneminde Eğitim II. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 1999
Yeni Mileniumda Özel Eğitim, Eğitimde Yansımalar V, 1999
Yaratıcı Zeka ve Eğitim, Türkiye Zeka Vakfı, 2000
Görme Yetersizliği Olan Çocuklarda Erken Çocukluk Gelişimi, Çoluk Çocuk Dergisi, Mart 2004
Özel Gereksinimli Çocukların Özel Ebeveyne Gereksinimi Vardır, Çoluk Çocuk Dergisi, Aralık 2006

Kongre ve Konferans Bildirileri

Üstün Zekalıların Eğitim Problemleri TÜBİTAK VI:Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Toplantısı, 1975
Özürlü Çocukların Psikolojik Sorunları ve İlgili Rehberlik Hizmetleri TED X. Eğitim Toplantısı, 1986
Özel Eğitim Alanına Personel Yetiştirme Sorunları, Marmara Üni. I. Uluslararası Eğitim Sempozyumu, 1986
Eğt.Fakülteleri, Eğt.Bilimleri Bölümlerinin Dünü Bugünü Yarını, H.Ü. Türkiye’de Eğt.Fakültelerinin Önemi Semp. 1986
Türkiye’de Özel Eğitim Alanına Öğretmen Yetiştirme Sorunları, G.Ü. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, 1987
Women Rights & Grasroot Women Organization in Turkey. I. Uluslar arası GROOTS Top. Kingston Jamaika, 1989
Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Ailelerini Yönlendirmede Vakıfların Rolü. Vakıflar Haftası Konferanslar Dizisi Ank. 1993
Erken Bebeklik Döneminde Görme Engelli Çocuğun Gelişimini Etkileyen Etmenler ve Önleme Yolları, Körler Federasyonu I.Ulusal Kongresi, 1993
Görme Özürlülerin İstihdamı: Aile içi üretime bir örnek, KÖKEVE.I. Ulusal Görme Engellilerin İstihdamı Kongresi, Ankara 1994
Ailelerde Özürlülük. RAM Etkinlikleri, Karaman 1995
Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültelerine Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi ve Eğitimde Toplam Kalite, TÜSİAT Eğitimde Kalite Toplantısı İstanbul 1995
Özel Sektörde Çalışan Görme Engellilerin Karşılaştığı Sorunlar, II. Ulusal Görme Engellilerin İstihdamı Kongresi, Ankara 1997
Cumhuriyet Öğretmeni Nasıl Olmalı, Ereğli TED Koleji 1998
Üstün Zekalılar için İlköğretimde Uygulanabilir Bir Model, Cumhuriyetin 75. yılında İlköğretim Sempozyumu, Ankara 1998
İzciliğin Engelli Çocuklar Üzerine Olumlu Etkileri, I. Ulusal İzcilik Sempozyumu, Eskişehir 1998
The Palace School, Internatinol Conference on Education in Balkans:From the Enlightenment to the Founding States, Selanik 17-20 Mart 1999
The Evaluation of Gifted and Talented Education in Turkey, 2-6 Agustos 1999 İstanbul, World Council for Gifted and Talented Chidren 13th
Biennia World Conference
Yeni Mileniumda Özel Eğitim: Eğitimde Yansımalar V, 21. yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, 25-27 Kasım 1999 Ankara
Yaratıcılık ve Üstün Zeka., Yaratıcı Zeka ve Eğitim Sempozyumu 29 Mayıs 2000 Ankara
Çoklu Zekaya Dayalı Öğrenme ve Öğretme, SANKO Okulları, Gaziantep 2001
Sınıf Yönetiminde Ortak Dil, SANKO Okulları, Gaziantep 2002
Çocuk Ölüm ve Allah, Yeni Ufuklar Okulu, Ankara 2002
Terör, Ölüm ve Şiddetin Çocuklar Üzerine Etkisi, Yeni Ufuklar Okulu, Ankara 2002
Aileler ve Üstün Zekalı Çocuk, Erken Başarı İlköğretim Okulu, Ankara 2002
Çocuğumuz Nasıl Gelişir, Yeni Ufuklar Okulu, Ankara 2002
Okul ve Aile İlişkisi Yeni Ufuklar, Ankara 2002
Sınırları Aileler Belirler, Yeni Ufuklar Okulu, 2002
Zeka Kuramlarının Eğitime Uygulanması, Batı Kent Anadolu Lisesi, Ankara 2002
Çocuk ve Korku, Yeni Ufuklar Okulu, Ankara 2003
Üstün Zekalı/Üstün Yetenkli Çocuklar, Samsun RAM, Mayıs 2005
Üstün Zekalılar İçin Zenginleştirme, Samsun RAM 2005
Üstün Zekalı/Üstün Yetenekli Çocuklar, Afyon Aydın Doğan BİLSEM, Mart 2006
Proje Tabanlı Öğrenme-Öğretim, SANKO Okulları, Gaziantep 2006
Eğitim Fakülteleri ve Öğrenme Eğitimi, Antalya Sempozyumları VI, 1 – 3 Şubat 2007
Inclusive Education in Turkey, BASOPED, Mayıs 2009

Araştırmaları

6660 Sayılı Yasanın 16 yıllık Uygulamasıyla İlgili Bir Değerlendirme, 1976
Geri Zekalı Çocukların Öğrenme Özellikleri, 1972
Rorchach Testi ve Uygulanması, 1972
Sınıf İçi İletişime Etki Yapan Öğretmen Davranışları, 1974
Üstün Zekalı Çocukların Eğitsel Sorunları: Ankara Fen Lisesinde Bir Araştırma, 1976
Çalışan Körlerin Problemleri, 1982
Ankara Resmi Şehir İlkokullarındaki Üstün Zekalı Çocukların Fiziksel Gelişim Özellikleri, 1984
Bosna Hersekli Sığınmacı Çocuklar için Sürdürülen Eğitim Durumlarının Saptanması, UNESCO 1995
Identifiying Educational Problems of the Higher Education Students of Bosna Herzegovina in Turkey, UNESCO 1996
Engelli Çocuklara Hizmet Veren SHEÇEK Kurumu Personelinin Yetiştirilmesi Projesi, Başbakanlık 2005
BİLSEM Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Projesi, TUBITAK

Diğer Yönetim Tecrübeleri

1960, Altı Nokta Körler Derneği Üyesi
1974, Türkiye Körler Vakfı Kurucu Üyesi
1986, Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Kuruculuğu
1987, GROOTS International Kurucu Üyeliği
1989, Kingston Jamaica’da toplanan I. GROOTS toplantısı Türkiye temsilciliği
1989 – 1992, CEC Üyeliği
1993, WCGTC Üyeliği
1990 – 1992, NewYork’taki Türk Okulu Danışmanlığı
1992 – 1996, UNESCO Milli Komisyonu Eğitim Komitesi Üyeliği
1992 – 1999, Türkiye Körler Vakfı İkinci Başkanlığı
1992 – 2002, Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu Üyeliği
1997, Budapeşte – Macaristan ICEVI Toplantısı Türkiye Temsilciliği
1997, Selanik – Yunanistan Balkan Forum in Pedegogy&Edu. Örgütünün Kuruluş Toplantısı Türk Delegasyonu Üyesi
2005, GÖYÇEM Müdürü
2006, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu

(1) Comment

Bir cevap yazın